Bc. Klára Machová

Bakalářská práce

Dětský domov a výchova pro rodičovství

Childhood home and education for parenthood
Anotace:
moje bakalářská práce se zabývá vlivem výchovy v dětském domově na rodinné dovednosti. V první kapitole se zabývá rodinou a její úlohou. Druhá kapitola je o výchově. Třetí kapitola je praktická a jsou v ní popsány osobní zkušenosti lidí z dětského domova a to formou dotazníků a osobním příběhem.
Abstract:
thesis bachelor deals with influence of education in childer´s house on family-friendly skills, the first chapter deals with family and it´s role. The second is about education. the thirdone is practical and there desribe personal experiences of people from children´s house presented by the survey and personal story.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta