Bc. Petra Pichová

Master's thesis

Prediktory hierarchie citové vazby v období vynořující se dospělosti

Predictors of attachment hierarchy in emerging adulthood
Abstract:
Cílem práce je zmapovat vliv vybraných charakteristik na hierarchii citové vazby v období vynořující se dospělosti. Vybranými charakteristikami je vyhýbavost a úzkostnost vůči matce a otci, helicopter parenting a hyperprotektivita matky a otce, přítomnost partnerského vztahu a jeho délka. Sledován byl vliv těchto proměnných na preferenci primární vazbové osoby. Výzkumu se účastnilo 604 respondentů …more
Abstract:
This study explores the influence of some characteristics to attachment hierarchy in emerging adulthood. These characteristics are avoidance and anxiety to mother and father, mother´s and father´s helicopter parenting and overprotection, relationship with romantic partner and it´s length. It was observed the influence of these variables on preference of primary attachment figure. The research sample …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií