Theses 

Ekologická politika EU a důsledky z ní vyplývající pro ČR – Bc. Lenka Burianová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Burianová

Diplomová práce

Ekologická politika EU a důsledky z ní vyplývající pro ČR

Ecological Policy of EU and Effect Arising Therefrom for Czech Repulic

Anotace: Předmětem diplomové práce je ekologická politika EU a důsledky z ní vyplývající pro ČR. Zabývám se postupným začleňováním problematiky životního prostředí v procesu evropské integrace. V první kapitole popisuji jednotlivé principy, na nichž je environmentální politika EU postavena. Ve druhé kapitole se zabývám hlavními událostmi v průběhu vývoje politiky životního prostředí EU. Třetí kapitola charakterizuje jednotlivé politiky, které nejvíce ovlivňující stav životního prostředí. Čtvrtá kapitola je věnována orgánům EU a nástrojům, které jsou používány ke sjednocování v oblasti environmentální politiky. V páté kapitole je porovnán vývoj environmentálního zájmu v tehdejším Československu před rokem 1989 a vývoj po roce 1989. Poslední šestá kapitola je zaměřena na problematiku trvale udržitelného rozvoje. Závěrem je hodnoceno ekologické myšlení populace a myšlenka trvale neudržitelného rozvoje.

Abstract: Thesubjectofthe thesis isEnvironmentalpolicyof EU and effectarisingthrefromfor Czech Republic. I put mind to step-by-stepintegratingofecologicalpolicy in the EU process. In first charter I describeindividualprinciplesofecologicalpolicyof EU. In second charter I put mind to themainadventures in theprocessofenvironmnentalpolicy. Third charter charakterizesindividualpoliciesthathavemain influence on environment. Forth charter isconcernedwithorgans and instrumentsthatare used to provideenvironmentalpolicy. In fifthchapter I compareprogressofenvironmnetalinterest in Czechoslovakiabeforetheyear 1989 and aftertheyear 1989. The last sixth charter istargetsustainabledevelopment idea. In finaleecological mind ofpopulation and unsustainabledevelopment idea is rating.

Klíčová slova: Environmentální politika EU, environmentální politika ČR, environmentální principy, doprava, zemědělství a průmysl EU, environmentální nástroje EU, environmentální směrnice a nařízení EU, environmentální orgány EU, trvale udržitelný rozvoj.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Karásek
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 14:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz