Bc. Světlana Vančová

Diplomová práce

Environmentální politika EU

EU environmental policy
Anotace:
Předmětem diplomové práce je environmentální politika Evropské unie a analýza jejích nástrojů. Cílem práce je zhodnotit efektivitu uvedených nástrojů environmentální politiky a posoudit dopad na ochranu životního prostředí v členských zemích. První část obsahuje vymezení základních pojmů environmentální politiky a vývoj postojů společnosti k životnímu prostředí v historii. Druhá část je věnována legislativě …více
Abstract:
A subject of this thesis is the environmental policy of the European Union and an analysis of its tools. The aim is to evaluate an effectiveness of the mentioned environmental policy instruments and to assess the impact on environmental protection in member states. The first part defines basic concepts of environmental policy and historical development in attitudes of society to environmental issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní