Theses 

Environmentální politika EU – Bc. Světlana Vančová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Světlana Vančová

Diplomová práce

Environmentální politika EU

EU environmental policy

Anotace: Předmětem diplomové práce je environmentální politika Evropské unie a analýza jejích nástrojů. Cílem práce je zhodnotit efektivitu uvedených nástrojů environmentální politiky a posoudit dopad na ochranu životního prostředí v členských zemích. První část obsahuje vymezení základních pojmů environmentální politiky a vývoj postojů společnosti k životnímu prostředí v historii. Druhá část je věnována legislativě, institucím, akčním programům, základním principům a postavení environmentální politiky v systému evropských politik. Třetí část se zabývá vztahem environmentální politiky k národním politikám zemí Evropské unie. Čtvrtá část je tvořena analýzou vybraných nástrojů a opatřeními environmentální politiky Evropské unie. V poslední části je analyzován dopad environmentální politiky Evropské unie na ochranu životního prostředí v České republice. Dochází zde k nastínění situace před vstupem do Evropské unie, dále je popsán průběh implementace, současná situace a perspektivy do budoucnosti.

Abstract: A subject of this thesis is the environmental policy of the European Union and an analysis of its tools. The aim is to evaluate an effectiveness of the mentioned environmental policy instruments and to assess the impact on environmental protection in member states. The first part defines basic concepts of environmental policy and historical development in attitudes of society to environmental issues. The second part is devoted to legislation, institutions, action programs, basic principles and a position of environmental policy within the system of European policies. The third part deals with the relationship of environmental policies to national policies of the European Union. The fourth part analyses selected tools and measures of the EU’s environmental policy. The last part focuses on the impact of the EU’s environmental policy on environmental protection in the Czech Republic. The situation prior to joining the European Union is presented. Further, a progress of implementation and a current situation are described, and future prospects are outlined.

Klíčová slova: Environmentální politika, životní prostředí, přírodní zdroje, udržitelný rozvoj, trvale udržitelný rozvoj, nástroje environmentální politiky, environmentální problémy, globální environmentální problémy, ekosystém.Environmental policy, the environment, natural resources, sustainable development, environmental policy instruments, environmental issues, global environmental problems, ecosystem.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz