Pavlína PŘEVRÁTILOVÁ

Bakalářská práce

Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence

Educational styles educators characterized by Kurt Zadek Lewin and their preferences for children and young generation at the age of puberty and adolescence
Anotace:
Práce se zabývá výchovnými styly, které charakterizoval na základě svého výzkumu Kurt Zadek Lewin a jeho spolupracovníci. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký výchovný styl preferují děti a mládež ve věku pubescence a adolescence. Práce je rozdělena na čtyři stěžejní části, které současně odpovídají jednotlivým kapitolám. První kapitola se věnuje charakteristice vývojových období adolescence a …více
Abstract:
This thesis is about educational systems which were characterized by Kurt Zadek Lewin and his co workers based on Lewin's research. The goal of the thesis was to find out which educational styles prefer the children and youth in the age of pubescence and adolescence. The thesis is divided in 4 main parts, where each of the part fit the individual chapters. The first chapter deals with the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PsLic. Jan Vyhnálek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘEVRÁTILOVÁ, Pavlína. Výchovné styly charakterizované Kurtem Zadekem Lewinem a jejich preference u dětí a mládeže ve věku pubescence a adolescence. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2y70el 2y70el/2
30. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.