Mgr. Romana Kurková, Ph.D.

Disertační práce

Fotochemie perzistentních organických polutantů v přírodním a umělém sněhu a ledu

Photochemistry of organic pollutants in ice and snow
Anotace:
Organofosfátové pesticidy jsou celosvětově hojně používány, neboť nahrazují více toxické organochlorové pesticidy. Fenitrothion a methyl-parathion, jejichž strukturní vzorce jsou velmi podobné, patří mezi organofosfáty, které mohou přímo absorbovat UV záření a podléhat tak reakci v roztoku i v ledu. V této disertační práci byly zjištěny jako hlavní fotoprodukty v ledu i vodě oxony, nitrofenoly a také …více
Abstract:
Organophosphorus pesticides are widely used throughout the world, which mitigates the use of more toxic organochlorine pesticides. Fenitrothion and methyl-parathion (with very similar structures) are among the organophosphates that can absorb directly ultraviolet (UV) light and undergo transformations in liquid solutions and in ice. In this thesis, the main photoproducts in ice and water found were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Tříska, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., Ing. Anton Kočan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.