Iveta Králová

Bachelor's thesis

Ukázkový příklad objektové analýzy a návrhu v CASE nástroji Astah*

Perfect Example of the Analysis and Design in the CASE Tool Astah*
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vytváření diagramů jazyka UML 2.0 v CASE nástroji Astah* a je koncipována jako příručka pro studenty kurzu softwarového inženýrství. Hlavním cílem práce je na praktickém příkladě ukázat použití vybraných diagramů UML ve fázi analýzy a návrhu informačního systému. Dalším cílem, který přímo vede k dosažení cíle hlavního, je vysvětlit logiku těchto UML diagramů a popsat …more
Abstract:
The thesis is focused on creating UML 2.0 diagrams in CASE tool Astah* and it's conceived as a handbook for students of software engineering course. The main aim of this thesis is to show a practical example of the use of selected UML diagrams in the analysis and design of information systems. Next aim that leads directly to achieving the main one is to explain the logical structure of the UML diagrams …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Alena Buchalcevová
  • Reader: Jan Mészáros

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27228