Bc. Lenka Plodíková, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Burnout syndrome in the teaching profession
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na syndrom vyhoření v pedagogické profesi. V teoretické části popisuje osobnost učitele, kompetence učitelského povolání a profesní zátěž, která je na učitele vyvíjena. Svoji roli také sehrává učitelův temperament, který ovlivňuje jeho chování navenek ve školním prostředí. V bakalářské práci jsou rozděleny jednotlivé temperamenty podle známých psychologů a jejich typologií …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the burnout syndrome in the teaching profession. The theoretical part describes the personality of a teacher, the competence of the teaching profession and professional strain, which a teacher undergoes. A very important role is played by the teacher´s temperament which also influences their behaviour outwardly in the school environment. In this bachelor thesis theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta