Renata Šohajová

Master's thesis

Vliv hluku na cenu bytů v Praze: NSDI automobilového versus NSDI tramvajového hluku

The noise impact on Prague market of dwelling: NSDI of road noise versus NSDI of tram noise
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problémem vlivu hluku na ceny bytů v Praze, konkrétně rozdílem mezi vlivy automobilové a tramvajové dopravy. Tento vliv zjišťuji prostřednictvím modelu hédonické ceny při uplatnění sekundárních dat o cenách bytů a existujícím hluku na území Prahy. V teoretické části vysvětluji koncept hluku, jeho dopad na lidskou psychiku a zdraví, protože to podmiňuje ekonomické chování člověka …viac
Abstract:
This paper is studying an impact of price of noise on a market price of dwelling. I focus on a difference of impacts of road and tram traffic especially. I use a hedonic price model for Prague data. I illustrate a noise concept and its impact on people and society in theory because it encourages economics. I describe the hedonic price model and Noise Sensitivity Depreciation Index. I describe a descriptive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedúci: Jan Melichar
  • Oponent: Vojtěch Máca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19813