Lenka MATĚJKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika začleňování dětí-cizinců do předškolního vzdělávání v MŠ Zlaťáček v Chebu

The issue of Inclusion for immigrant children in the pre-school education in nursery school Zlaťáček Cheb.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je aktuální téma věnované problematice začleňování dětí-cizinců do předškolního vzdělávání. Vzhledem ke globalizaci a průmyslovému rozvoji se v mateřských školách ve stále větší míře setkáváme s dětmi s odlišným mateřským jazykem a z jiného sociokulturního prostředí. Jejich počet v českých předškolních zařízeních stále narůstá, a proto se zároveň vydávají nové pokyny a příručky …více
Abstract:
I chose the subject of the Bachelor's thesis - "Problems of Integration of Children of Foreign Nationals in Pre-School Education" - due to its relevance and based on my own experience. Thanks to globalization and industrial development, there are more and more children with different mother tongue and from different cultural environments in kindergartens today. Their number in kindergartens is increasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKOVÁ, Lenka. Problematika začleňování dětí-cizinců do předškolního vzdělávání v MŠ Zlaťáček v Chebu. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta