Josef HORÁK

Bakalářská práce

Analýza dopravní obslužnosti správního obvodu ORP Znojmo veřejnou hromadnou dopravou

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou ve vybraném území SO ORP Znojmo. V práci jsou použity dopravně-geografické metody výzkumu. Zkoumána je dopravní obslužnost v různých časových horizontech pracovního dne a víkendu. Pro analýzu byla využita data z jízdních řádů a aplikace IDOS, která byla zpracována do tabulek a kartograficky znázorněna. Hlavním …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the analysis of the transport serviceability by the public transport in selected area SO ORP of Znojmo. In this thesis there are used the transport-geographic methods of research. The transport serviceability has been explored at various time horizons during the working days and at the weekends. The timetable data and IDOS applications were used for this analysis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁK, Josef. Analýza dopravní obslužnosti správního obvodu ORP Znojmo veřejnou hromadnou dopravou. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2zkt6h 2zkt6h/2
26. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2018
Bulanova, L.
27. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.