Ivana RYBNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Děti, filmová pohádka a genderové stereotypy

Kids and Gender Stereotypes in Fairytale Films
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou genderové stereotypy a jejich vnímání dětmi v předškolním věku. Cílem této práce je poskytnout bližší pohled na genderové stereotypy a jejich zobrazování ve filmových pohádkách, které následně děti sledují, hledají v nich hrdiny, se kterými se mohou ztotožnit a poskytují jim obraz společnosti, ve které žijí. Praktická část práce se věnuje zkoumání konkrétních filmových …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is gender stereotypes and their perception by preschool children. The aim of this work is to provide a closer look at gender stereotypes and their portrayal in film fairy tales, which are then watched by children, who look for heroes identify with and provide them with a picture of the society in which we live. The practical part of the work is devoted to the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Marie Černíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBNÍČKOVÁ, Ivana. Děti, filmová pohádka a genderové stereotypy. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/