Bc. Anna Mikulová

Diplomová práce

Srovnání výroby televizního a distribučního filmu s případovou studií žánru vánoční pohádky

Comparison of production of television and distribution film with case study of Christmas fairytale genre
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá problematikou výroby filmu v českém audiovizuálním prostředí na příkladu produkce televizního a distribučního filmu. Práce je pro přehlednost rozdělena systematicky do několika částí. Teoretická část se zaměřuje na zasazení tématu do kulturně-historického žánru pohádky a přiblížení teoretických konceptů popisujících výrobu filmu. V rámci teoretické …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of film production in the Czech audiovisual industry on the example of television and distribution film production. The work is systematically divided into several parts for clarity. The theoretical part focuses on embedding the topic in the cultural-historical genre of fairy tales and approaching theoretical concepts describing the production of film. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta