RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.

Disertační práce

Fast Anisotropic Filtering and Performance Evaluation Tool for Optical Flow in Biomedical Image Analysis

Fast Anisotropic Filtering and Performance Evaluation Tool for Optical Flow in Biomedical Image Analysis
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na analýzu časových obrazových sekvencí pořízených na fluorescenčním optickém mikroskopu. A to konkrétně za účelem automatizovaného vyhodnocování pohybů obarvených buněčných struktur, například proteiny nebo buněčná jádra, se dále zaměřuje na sledování (trekování) objektů na základě polí optického toku. Metody optického toku vypočítávají právě taková pole. V nich je ke každému …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of time-lapse images acquired using a fluorescence light microscope. In particular, for the purpose of automated evaluation of motion of stained cell structures, e.g., proteins or cell nuclei, perceived over a time period, we aim towards an object tracking based on an optical flow field. An optical flow method estimates a flow field in which a vector is assigned …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Stefan Wörtz, doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma