Bc. Václav Kazda

Diplomová práce

Česko - německé kulturní vztahy po roce 1945 s případovou studií Dnů české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe

Czech-German culture relations after 1945 with case study of the Czech-German culture days in Dresden, Ústí nad Labem a Euroregion Elbe/Labe
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá česko-německými kulturními vztahy po druhé světové válce. Analyzuje institucionální spolupráci ČSSR se SRN a NDR od 40. let do 80. let minulého století a současnou kulturní spolupráci s akcentem na činnost Českých center a Goethe-Institutu. Hlavní částí práce je případová studie Dnů české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe, ve které …více
Abstract:
This Master´s thesis deals with Czech-German culture relations after the World War 2. It analyzes institutional cooperation between Czechoslovak Socialistic Republic and both German states beginning from 40´s to 80´s of the 20th century, and also contemporary culture cooperation with emphasis on the activity of the Czech centres and Goethe-Institut. The main part of the thesis is a case study of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta