Jiří Stratil

Bakalářská práce

Způsoby preference průjezdu tramvají křižovatkou ve vztahu k jízdnímu řádu

The possibilities of tram preference at junctions in relation with the timetable
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi preference tramvají podle odchylky od jízdního řádu, zejména v podmínkách Dopravního podniku hlavního města Prahy a.s. Práce se věnuje vymezení nezbytných přenášených informací, volbou vhodné technologie a návrh úprav vybraných světelných signalizačních zařízení potřebných k uskutečnění cílů stanovených zadavatelem.
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of tram preference in relation with the timetable, mostly in conditions of Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. Thesis is focused on definition of necessary transferred information, selection of appropriate technology and draft of changes at selected light-controlled junction required for realization of the objectives set by the contractor of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stratil, Jiří. Způsoby preference průjezdu tramvají křižovatkou ve vztahu k jízdnímu řádu. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů