Theses 

Cloud computing and its introduction in small and medium sized enterprises – Adam Šimonfy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Adam Šimonfy

Bakalářská práce

Cloud computing and its introduction in small and medium sized enterprises

Cloud computing and its introduction in small and medium sized enterprises

Anotace: Simonfy, A. Cloud computing and its introduction in small and medium enterpris-es. Bakalárska práca. Brno: Mendlova Univerzita v Brne, 2015. Táto práca sa zameriava na tému Cloud computing a jeho úvod do malých a stredných podnikov a následné zhodnotenie jeho spojitosti s nadchádzajúcimi modernými technológiami a vybranými faktormi operačného menežmentu s dôrazom na náklady. Cloud computing vykazuje značné benefity pre biznis, Skúmaním zvolenej modelovej spoločnosti ukázalo, že je adekvátne pre firmy zvažovať túto technológiu, hoci to nemusí byť prínosom pre všetky typy firiem.

Abstract: Simonfy, A. Cloud computing and its introduction in small and medium enterpris-es. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. This thesis is compiled on the Cloud computing and its introduction in the small and medium enterprises and evaluation of its connection to the up-coming tech-nologies and chosen factors connected to the operations management with the stress on costs. Cloud computing shows strong benefits for the business. The study of selected model company showed that it is justified for a company to con-sider the technology, however, it might not be applicable for all kinds of small and medium enterprises.

Klíčová slova: práca, cloud, spoločnosť, malý, stredný, podnik, IT, menežment, operačný, big data, sociálny, computing, mobilný

Keywords: thesis, cloud, computing, enterprise, small, medium, management, operations, big data, it, social, mobile

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48735 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz