Bc. Jan Tomíšek

Diplomová práce

Cloud computing as a way to information system development in SME

Cloud computing as a way to information system development in SME
Anotace:
Tato práce je shrnutím výzkum o rozvoji podnikového informačního systému (EIS) v malých a středních podniků (SME) s využitím cloud computingu. Hlavním cílem práce bylo vytvořit rozvojový plán EIS pomocí cloud computingu pro konkrétní SME a posoudit proveditelnost jeho implementace s ohledem na náklady, rizika a přínosy. Sekundárním cílem bylo porovnat zjištění týkající se proveditelnosti, výhod a rizik …více
Abstract:
This thesis summarizes research into the development of an enterprise information system (EIS) in small and medium-sized enterprises (SME) using cloud computing. The primary aim of the thesis was to create an EIS development plan using cloud computing for a particular SME and assess the feasibility of its implementation with regard to costs, risks and benefits. The secondary aim was to compare the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Mgr. Tomáš Zavadil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta