Krystsina KHILA

Bakalářská práce

Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech

The analysis of language of commercial advertisements in russian newspapers and magazines
Abstract:
In the first half of my work, I studied advertising discourse. I have explored parts of the ad text and its language features. In the second part I studied the language means on the material of the car advertising, the function of this advertisement (lexical, grammatical and stylistic).
Abstract:
V první polovině své práce jsem zkoumala reklamní diskurz. Zkoumala jsem konstrukční části reklamního textu a jeho jazykové funkce. Ve druhé části jsem zkoumala jazykové prostředky na materiálu automobilové reklamy, funkce této reklamy (lexikální, gramatické a stylistické).
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KHILA, Krystsina. Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština

Práce na příbuzné téma