Tomáš Podrazský

Bakalářská práce

Comparison of tax systems of the Czech Republic and Netherlands

Srovnání daňových systémů České republiky a Nizozemska
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o českém a nizozemském daňovém systému. Cílem práce analyzovat a popsat tyto odlišné daňové systémy a zjistit daňové zatížení poplatníka. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První se zabývá teorií v oblasti daní. Druhá kapitola popisuje český daňový systém. Třetí kapitola popisuje nizozemský daňový systém a poslední čtvrtá kapitola obsahuje srovnání těchto daňových systémů …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Czech and Dutch tax system. Its aim is to analyze and describe these two different tax systems and to find out tax burden of taxpayer. The tesis is devided into four chapters. The first one deals with tax theory. The second chapter describes the tax system in Czech republic. The third chapter describes the tax system in Netherlands and the final chapter includes comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jana Morávková
  • Oponent: Květa Kubátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51604