Bc. Ondřej Kupka

Bakalářská práce

Kultura hudby v myšlení Rogera Scrutona: tonalita a hudební kritika

The Culture of Music in thought of Roger Scruton: Tonality and Music Criticism
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce „Kultura hudby v myšlení Rogera Scrutona: tonalita a hudební kritika“ sestává ze tří částí. První se zabývá Scrutonovou teorií tonality, fundamentem jeho hudební filozofie. Následně se práce zaměřuje na Scrutonovu kritiku současné hudební scény. Závěr je věnován polemice mezi Scrutonem a Adornem a objasnění jejich rozdílných kritických hledisek.
Abstract:
The present BA thesis „The Culture of Music in thought of Roger Scruton: Tonality and Music Criticism“ contains three parts. The first part deals with Roger Scruton´s theory of tonality, which is fundamental to his philosophy of music. Subsequently the paper aims on Scruton´s criticism of contemporary music scene. Finally it includes polemic between Scruton and Adorno: explaining their divergent critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta