Bc. Stanislav JAŠA

Diplomová práce

Plochy pro rezidenční funkce v kontextu demografického a ekonomického vývoje na příkladu Zlínského kraje (vybrané příklady)

Residential areas in the context of the demographic and economic develpment of Zlín region (selected cases)
Anotace:
Práce hodnotí potenciál bytové výstavby v obcích Zlínského kraje. Důraz je přitom kladen na zhodnocení této problematiky ve venkovském prostoru s přihlédnutím k typologii sídel založené na demografickém vývoji, bytové výstavbě a velikostní kategorii obcí prostřednictvím dílčích analýz. Hlavními výstupy práce jsou provedená typologie obcí Zlínského kraje a Kalkulačka ploch pro bydlení. Ty vycházejí …více
Abstract:
The thesis evaluates the potential of housing in municipalities of Zlín Region. The aim is to evaluate this issue in a rural area based on the results of typology of settlements, which is based on the demographics, housing and municipality size by partial analysis. The main outputs are the Typology of municipalities in the Zlín Region and Calculator of areas for housing. These tools are based on partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Identifikátor: 108527

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAŠA, Stanislav. Plochy pro rezidenční funkce v kontextu demografického a ekonomického vývoje na příkladu Zlínského kraje (vybrané příklady). Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta