Bc. Tereza Kolečkářová

Bakalářská práce

Žena novinářka jako povolání nebo profese?

Women journalist: qualitative analysis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je odhalit profesní sebepojetí novinářek, konkrétně postihnout specifika ženské žurnalistiky na regionální úrovni z pohledu vybraných novinářek. Záměrem práce je prozkoumání ženské perspektivy v dnešní žurnalistice, která se zejména na regionální úrovni začíná značně feminizovat. V průběhu kvalitativních hloubkových rozhovorů se vybrané novinářky vyjadřovaly k vybraným profesním …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to reveal a professional self-attitude of women journalist, particularly to describe the specifics of woman´s journalism at regional level in terms of selected woman journalists. The objective of the thesis is to explore women's perspectives in today's journalism, which in particular at regional level begins to significantly feminize. During the qualitative interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií