Bc. Zuzana Vykouřilová

Diplomová práce

Organizační a strukturální změny v redakci dobrovolnické organizace způsobené procesem profesionalizace

Organizational and structural changes in a redaction of a volunteer organisation in process of profesionalisation
Anotace:
Diplomová práce analyzuje proces profesionalizace v redakci neziskové dobrovolnické organizace VKH Brno, který začal probíhat v akademickém roce 2008/2009. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část je věnována teoretickému zakotvení pojmů mediální organizace, mediální rutiny, struktura mediální organizace a profesionalizace. Druhá část je zaměřena na metodologii výzkumu. Třetí empirická část …více
Abstract:
This thesis analyses the process of profesionalisation in an NGO volunteer University catholic movement redaction, which started in the academic year 2008/2009. This paper consists of three main parts: the first one describes the theoretical definitions of conceptions media organisation, media routines, structure of media organisation and profesionalisation. The second part focuses metodology of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií