Bc. Kateřina Diváková, Ph.D.

Master's thesis

Hudba New Age

New Age Music
Anotácia:
Svtový filozofický fenomén new age se promítá do oblasti umní i do širokého spektra vdních obor již více než ticet let. Do hudební produkce zasáhl práv fenoménem zvaným hudba new age. Jak dokazuje tato práce, hudba new age nemusí být pro hudební vdu uchopitelná pouze pohledem etnomuzikologie i muzikoterapie. Je však nezbytné ji chápat jako alternativní hudební produkci k hudb artificiální, k hudb pro …viac
Abstract:
The new age world phenomenon has been interfering in the field of the art and also in the wide spectrum of the science branches for thirty years already. It has interfered in the musical production just by the phenomenon called new age. As this work demonstrates, the new age music need not be described in musicology only by the view of ethnomusicology or music therapy. But it is necessary to understand …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2006
  • Vedúci: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology