Bc. Filip Škola

Diplomová práce

An Investigation of the Rubber Hand Illusion for Virtual and Augmented Reality

An Investigation of the Rubber Hand Illusion for Virtual and Augmented Reality
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je studie porovnávající vliv tří různých prostředí (virtuální realita, rozšířená realita, realita) na tzv. "iluzi gumové ruky". Byla provedena studie na 30 účastnících s kolekcí zpětné vazby ve formě dotazníků a EEG dat. Pro každé z prostředí experimentu byla vyvinuta jedna aplikace, dále byla vytvořena aplikace určená k ovládání EEG záznamu. Diplomová práce popisuje …více
Abstract:
This thesis presents a comparative study of the rubber hand illusion in three different mediums (virtual reality, augmented reality, real-world). Study with 30 participants was conducted and feedback in form of questionnaires and EEG data was collected. For each experimental medium, an application was developed, as well as an application for control of the EEG recording. Application development and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Fotios Liarokapis, PhD
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky