Bc. Zdeněk Foral

Diplomová práce

Vliv a role smartphonu na vzdělávání současnosti a budoucnosti – virtuální realita ve vzdělávání

The impact and role of smartphone on today's and the future's education - virtual reality in education
Anotace:
Virtuální realita zažívá v posledních několika málo letech doslova revoluci. Technika, která umožňovala zobrazení, práci a interakci s virtuální realitou se dostala do bodu, který umožňuje její dostupnost i mezi širší masu obyvatelstva. Multimédia hrají ve vzdělávání velmi důležitou roli a didaktické technika v dnešní době představuje nedílnou a nezastupitelnou součást výuky. Virtuální realita představuje …více
Abstract:
The virtual reality has experienced a real revolution in last few years. The technique, which enabled display, work and interaction with virtual reality came to a point that allows its availability for a most of the population. Multimedia has a very important role in education and educational technology is an integral and indispensable part of teaching nowadays. Virtual reality represents the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta