Bc. Vendula Sochorová

Master's thesis

Alkohol a senioři

Alcohol and seniors
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na konzumaci alkoholu seniorskou populací žijící v domácím prostředí, domově pro seniory a v domě s pečovatelskou službou. Diplomová práce obsahuje dvě části. Teoretická část popisuje kapitoly, které se zabývají alkoholem a zdravím, závislostí a specifikami ošetřovatelské péče o seniora závislého na alkoholu. Empirickou část tvoří analýza a interpretace získaných dat. Mapuje …more
Abstract:
The thesis is focused on alcohol consumption senior population living in the home, home for the elderly and nursing home. This thesis contains two parts. The theoretical part describes the chapters that deal with alcohol and health, alcoholism, and the specifics of nursing care for older persons dependent on alcohol. The empirical part consists of an analysis and interpretation of the data obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta