Theses 

Nástin dějin piaristického řádu s exurzem do dějin piaristické rezidence v Kyjově – Jitka Obrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Křesťanská výchova

Jitka Obrová

Diplomová práce

Nástin dějin piaristického řádu s exurzem do dějin piaristické rezidence v Kyjově

An Insight into the History of Piarist Fathers Followed by a History Overview of the Piarist Residence

Anotace: Počet stran: 74 Počet znaků včetně mezer: 183 058 Počet příloh: 10 Počet titulů bibliografie45

Abstract: Number of page: 74 Number of sign including of spaces: 183 058 Number of enclosures: 10 Number of titles of bibliography45

Klíčová slova: duchovní poslání, integrální výchova, mládež, piaristé, rekatolizace, studenti, školství, vzdělání, žáci

Keywords: the spirit mission, the integral upbringing, young people, piaristen, recatholisation, students, education system, accomplishments, pupils

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Miloslav Pojsl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz