Mgr. Alice Vinklerová

Diplomová práce

Cesta k demokracii. Srovnání počátků budování demokracie v USA a v Československu po roce 1989

On the Way towards Democracy. Comparison of the Starting Points of Democracy Building Process in the USA and Czechoslovakia after 1989
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na porovnání vzniku ústavy Spojených států amerických z roku 1787 a ústavy České republiky z roku 1993 a to z několika předem vybraných hledisek. Prvním z nich je srovnání historicky – politického období, ve kterém obě výše uvedené ústavy vznikly a současně posouzení vlivu změny formy vlády či politického režimu na vznik ústavy. Dalším aspektem komparace je zohlednění historické …více
Abstract:
The thesis is focused on the comparison the United States Constitution of 1787 with the Czech Republic Constitution of 1993 using several pre-selected criteria. At first, the comparison of the historical-political period is given and at the same time the impact of changes in the form of government or political system for the formation of the constitution is assessed. Another aspect of the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta