Mgr. Hana Matušková, DiS.

Diplomová práce

Analýza učebních úloh ve výuce anglického jazyka ve 4. ročníku ZŠ dle Bloomovy taxonomie

The analysis of learning tasks in the English language subject in the 4th grade of primary school based on Bloom taxonomy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématikou původní Bloomovou taxonomií a její revidovanou formou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Tyto dvě části se vzájemně doplňují, načež v teoretické části jsou popsány vzdělávací cíle a struktura původní Bloomovy taxonomie, tak i revidované Bloomovy taxonomie vydané L. W. Andersonem. Praktická část nabízí analýzu konkrétních učebních úloh, které byly …více
Abstract:
My diploma thesis addresses the original Bloom's taxonomy as well as the revised edition of the taxonomy. The thesis is divided into a theoretical and a practical section. These two sections complement each other. The theoretical part describes educational goals and illustrates the differences between the structure of the original Bloom's taxonomy and of the revised edition published by L. W. Anderson …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta