Theses 

Mezinárodní pracovní migrace v ČR po vstupu do EU – Bc. Zdeňka Součková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Bc. Zdeňka Součková

Bakalářská práce

Mezinárodní pracovní migrace v ČR po vstupu do EU

International Labour Migration in the Czech Republic After EU Accession

Anotace: Cílem bakalářské práce bude popsat vývoj pracovní migrace v ČR před a po vstupu do EU a analyzovat dopady pracovní migrace na trh práce v ČR po vstupu do EU. První kapitola bude teoretická, obsahovat bude vymezení základních pojmů z oblasti pracovní migrace a trhu práce, popsány budou dopady pracovní migrace na trh práce, jak vyplývají z ekonomické teorie. Další části práce budou praktické. Nejdříve bude popsána situace v oblasti pracovní migrace v ČR před vstupem do EU, následně bude podrobně popsán vývoj po vstupu do EU, změny oproti předchozímu období a analyzován vliv pracovní migrace na český trh práce.

Abstract: The aim of the bachelor work will be to describe labour migration in Czech Republic before and after the entry to EU and to analyse impacts of labour migration on labour market in Czech Republic after the entry to EU. The first chapter will be theoretical, it will contain the definition of basic terms from the field of labour migration and labour market as they result from the economic theory. The other parts of the work will be practical. At first the situation in the field of labour migration in Czech Republic befor the entry to EU will be described, consequently the development of labour migration after the entry to EU in great detail, changes over previous period and there will be analysed the influence of labour migration on the czech labour market.

Klíčová slova: migrace, pracovní migrace, trh práce, ekonomické dopady, Evropská unie, migration, labour migration, labour market, economic impacts, European Union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz