Eva Hošíková

Bachelor's thesis

Mobilní zařízení ve firmách

Mobile Devices in Corporations
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním současných trendů využívání mobilních zařízení v podnicích. V teoretické části jsou definovány jednotlivé trendy s ohledem na rozvoj a fungování podnikových informačních systémů. Práce se zaměřuje zejména na trend Bring Your Own Device (BYOD). Práce se zabývá obecně možnostmi využití mobilních zařízení v rámci podnikových procesů se zaměřením na současné trendy …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the mapping of current trends in the use of mobile devices in enterprises. In the theoretical part, individual trends are defined with regard to the development and functioning of enterprise information systems. The work focuses mainly on the Bring Your Own Device (BYOD) trend. The thesis deals generally with the possibilities of using mobile devices in business processes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošíková, Eva. Mobilní zařízení ve firmách. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration