Jochen Nürk

Disertační práce

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá tím, jak a do jaké míry model založený na schopnostech podporuje stupeň strategického sladění informačních systémů pro správu dodavatelského řetězce (SCM) a jaké jsou dynamické schopnosti pro nepřetržité řízení strategického přizpůsobení v nejistých obchodních prostředích.Model pro hodnocení dopadu schopností IS na stupeň strategické sladěnosti v doménách SCM byl vyvinut …více
Abstract:
This dissertation explores how and to what extent a capability-based model supports the degree of strategic alignment of supply chain management (SCM) information systems (IS), and what are the dynamic capabilities to manage strategic fit in uncertain business environments continuously.A model for assessing the impact of IS capabilities on the degree of strategic align-ment within SCM domains has been …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Management and Economics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.