Bc. Radek Žemlička

Diplomová práce

Střelecká příprava policistů v rámci základní odborné přípravy

Shooting drill of police officers within the basic training course
Anotace:
Závěrečná práce je zaměřena na problematiku střelecké přípravy v průběhu základní odborné přípravy policistů. V první části se dozvíme o základních faktorech, které jsou náplní policejní střelby. Druhá část je věnována nácviku základní střelecké techniky a v poslední části jsou uvedeny příklady průpravných střeleckých cvičení.
Abstract:
The final work concentrates on the matter of shooting drill within the basic training course. In the first part the main factors creating the contents of shooting training are worked out. The second part addresses the drill of the basic shooting techniques and the final part gives the examples of shooting exercises.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Lubomír Znojil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma