Bc. Miroslav Štichauer

Diplomová práce

Vliv náběhu na přesnost střelby hlavou při řešení střeleckých příležitostí v pokutovém území v žákovských kategoriích

The effect of positioning and timing of run for the accuracy of headers in solving goal opportunities in the penalty area with apprentices
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem techniky hry hlavou ve fotbale. Zkoumá vliv náběhu na přesnost střelby hlavou při řešení střeleckých příležitostí v určených zónách pokutového území a v návaznosti s ním použitou techniku hry hlavou po rohových kopech. Je zaměřena především na žákovské kategorie.
Abstract:
This Diploma thesis is dealing with research of heading techniques in football. It analyses the affect of positioning and timing of run for the accuracy of headers in solving goal opportunities in particular zones of the penalty area and following this the technique used for headers after corner kicks. It is focused mainly on apprentices (scholar categories).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.