Theses 

Porovnání investice založené na teorii portfolia s investicemi do dalších investičních nástrojů – Bc. Markéta Sedlářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Markéta Sedlářová

Diplomová práce

Porovnání investice založené na teorii portfolia s investicemi do dalších investičních nástrojů

Comparison of portfolio theory investment with other investment products

Anotace: Záměrem práce „Porovnání investice založené na teorii portfolia s investicemi do dalších investičních nástrojů“ je rozhodnout, který z vybraných investičních nástrojů je nejvhodnější dlouhodobou investicí pro zvoleného drobného investora. V prvních třech kapitolách jsou rozebrána teoretická východiska týkající se Exchange Traded Funds, investičních certifikátů a akcií. Ve čtvrté kapitole jsou poté zhodnoceny možnosti investice do těchto nástrojů na konkrétních příkladech a jsou srovnány z hlediska výnosu, rizika a nákladů. V závěru je také uvedeno investiční doporučení vyplývající z předcházejících analýz.

Abstract: The goal of thesis „Comparison of portfolio theory investment with other investment products“ is to decide, which one of chosen investment products is the most suitable for long-term investment of defined retail investor. There are theoretical conclusions concerning Exchange Traded Funds, investment certificates and stocks in first three chapters. The fourth chapter evaluates possibilities of investment in these products using specific examples and they are compared from the point of view of revenues, risks and costs. The conclusion recommends investment based on the previous analysis.

Klíčová slova: Teorie portfolia, ETF, Exchange Traded Funds, akcie, bonusové certifikáty. Portfolio Theory, stocks, bonus certificates.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz