Bc. Matej Hrnčiřík

Diplomová práce

Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu

Application of portfolio theory methods in creation of a portfolio with a potential of future growth
Abstract:
The aim of the thesis "Application of portfolio theory methods in creation of a portfolio with a potential of future growth" is to identify an industry with growth potential using the tools of the fundamental analysis. Stocks of this industry are then analysed with the portfolio theory methods to create a portfolio recommendation. The theoretical part focuses on the issues of fundamental analysis and …více
Abstract:
Diplomová práca s názvom „Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu“ sa zaoberá identifikáciou rastového odvetvia pomocou nástrojov fundamentálnej analýzy, na akcie ktorého sú následne využité metódy teórie portfólia pre vytvorenie odporúčaného portfólia. Teoretická časť približuje problematiku fundamentálnej analýzy a známe prístupy teórie portfólia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance