Marek Vrbka

Bakalářská práce

Klasifikace a analýza šifrovaného síťového provozu

Encrypted Network Traffic Classification and Analysis
Anotace:
Cílem bakalářské práce byla klasifikace a analýza provozu současných verzí protokolu TLS (Transport Layer Security). V rámci práce jsou popsáné změny znesňadňující analýzu síťového provozu zašifrovaného pomocí TLS 1.3, které přináší vylepšení zabezpečení a soukromí. Dále práce poskytuje popis k vytvoření a nastavení testovacího prostředí a nástrojů pro zachycení, dešifrovaní a anotaci šifrovaných paketů …více
Abstract:
This thesis covers traffic classification and analysis surrounding the current versions of the TLS (Transport Layer Security) protocol. It explores the increased difficulty of analyzing TLS 1.3 traffic, which improved upon security and privacy. Furthermore, the thesis deals with setting up a testbed environment and provides a basic guide for using existing tools for capture, decryption and annotation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Stanislav Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma