Bc. Kateřina Roch

Diplomová práce

Applying Universal Design for Learning to Increase Online Courses Accessibility

Applying Universal Design for Learning to increase Online Courses Accessibility
Anotace:
Tato práce se zabývá potenciálem univerzálního designu pro učení (UDL) zvýšit přístupnost online kurzů. Prostřednictvím systematické rešerše literatury a tematické analýzy zkoumá problémy a přínosy tohoto přístupu. Výsledky analýzy ukazují, že UDL představuje flexibilní a proaktivní přístup, který dokáže zvýšit přístupnost, zapojení studentů do výuky, a jejich výsledky učení. Výzkum však také poukazuje …více
Abstract:
This thesis explores the potential of Universal Design for Learning (UDL) in improving the accessibility of online courses. Through a systematic literature review and thematic analysis, the study examines the challenges and benefits of this framework. Analysis reveals that UDL serves as a flexible and proactive framework, enhancing accessibility, engagement, and learning outcomes. However, the research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2024
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví