Bc. Monika Pospíšilová

Diplomová práce

Datová analýza účastníků vzdělávacích online kurzů

Data analysis of online courses' learners
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá datovou analýzou chování účastníků tří vzdělávacích online kurzů katedry Informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity na základě dat z Google Analytics. Cílem práce je zmapovat a zhodnotit uvedené kurzy z formálního hlediska především pomocí nástroje Google Analytics a zjistit obecně vhodné parametry pro vzdělávací online kurzy na základě …více
Abstract:
This thesis elaborates on the data analysis of the learners’ behaviour in online courses created by Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Information and Library Studies. Used data are mined through Google Analytics tool. The objective of this thesis is to map and evaluate above mentioned courses’ forms primarily based on Google Analytics tool and find out the possible appropriate components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Mgr. Tomáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta