Bc. Kateřina Roch

Master's thesis

Applying Universal Design for Learning to Increase Online Courses Accessibility

Applying Universal Design for Learning to increase Online Courses Accessibility
Abstract:
Tato práce se zabývá potenciálem univerzálního designu pro učení (UDL) zvýšit přístupnost online kurzů. Prostřednictvím systematické rešerše literatury a tematické analýzy zkoumá problémy a přínosy tohoto přístupu. Výsledky analýzy ukazují, že UDL představuje flexibilní a proaktivní přístup, který dokáže zvýšit přístupnost, zapojení studentů do výuky, a jejich výsledky učení. Výzkum však také poukazuje …more
Abstract:
This thesis explores the potential of Universal Design for Learning (UDL) in improving the accessibility of online courses. Through a systematic literature review and thematic analysis, the study examines the challenges and benefits of this framework. Analysis reveals that UDL serves as a flexible and proactive framework, enhancing accessibility, engagement, and learning outcomes. However, the research …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2024
  • Supervisor: RNDr. Michal Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies