Bc. Vladislav Jakubů

Diplomová práce

Metody odhadu potenciálního produktu a produkční mezery aplikované na země Visegrádské čtyřky

Methods of estimating the potential product and production gap applied to Visegrad Group
Anotace:
Cílem práce byla aplikace robustních ekonometrických metod k nalezení potenciálního produktu a určení produkční mezery jednotlivých států Visegrádské čtyřky. Celkem byly k nalezení potenciálního produktu využity čtyři odhadové techniky, a to Hodrick Preskottův filtr, Cobb Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce a Kalmanův filtr. Datová báze zkoumané veličiny pak pocházela z databáze OECD …více
Abstract:
The aim of the thesis was the application of robust econometric methods to find the potential product and to determine the production gap of individual Visegrad countries. In total, four estimation techniques were used to find the potential product, namely the Hodrick Prescott filter, the Cobb Douglas production function, the CES production function, and the Kalman filter. The data base of the investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta