Bc. Lukáš Sadlek

Diplomová práce

Řízení hrozeb na základě informací o zranitelnostech

Threat Management Based on Information About Vulnerabilities
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je identifikovať kroky z procesu pre správu zraniteľností vhodné pre automatizáciu, a takým spôsobom zlepšiť proces pre správu hrozieb. Najprv je popísaná správa zraniteľností a jej vzťah k správe hrozieb a správe aktív. Tento popis je nasledovaný prehľadom štandardov z oblasti manažmentu hrozieb a zraniteľností (CVE, CVSS, CPE, CWE, CAPEC, MITRE ATT&CK, STIX a TAXII), ich …více
Abstract:
This diploma thesis aims to identify steps from the vulnerability management process suitable for automation and in such a way to improve the threat management process. At first, vulnerability management and its relation to threat and asset management are described in the thesis. The description of the threat and vulnerability management is followed by an overview of standards from the area of threat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Laštovička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika