Jaroslav Dvořák

Bakalářská práce

Přehled možností modelování útoků na současné a budoucí informační a komunikační prostředky (ICT)

Overview of possibilities of modelling attacks on the current and future information and communication technologies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem modelování hrozeb v oblasti informačních a komunikačních prostředků. Teoretická část se věnuje významu informačních a komunikačních technologií v dnešním světě, vymezení základních pojmů a modelování hrozeb včetně analýzy vybraných možností modelování hrozeb Microsoft STRIDE, MITRE ATT&CK a Lockheed Martin: The Cyber Kill Chain. Analýza a srovnání frameworků je …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of threat modelling in communication and information technologies. The theoretical part is devoted to the importance of information and communication technologies in today‘s world, definitions of basic concepts and threat modelling including analysis of selected threat modelling options such as Misrosoft STRIDE, MITRE ATT&CK and Lockheed Martin: The Cyber Kill Chain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Čermák
  • Oponent: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.