Vítězslav Samek

Bakalářská práce

Mystery Shopping v kavárnách v Hradci Králové

Mystery shopping in cafes in Hradec Králové
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výzkum kvality poskytovaných služeb a na přípravu a servis kávy ve vybraných kavárnách v Hradci Králové pomocí metody Mystery Shopping. Vybrané kavárny byly zvoleny z důvodu domněnky jejich vysoké kvality, návštěvnosti a oblíbenosti mezi místními obyvateli. Za účelem zhodnocení kvality poskytovaných služeb a přístupu obsluhy k zákazníkovi byly stanoveny výzkumné otázky …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on quality research of provided services and on preparing and service of coffee in selected cafes in Hradec Králové using method of Mystery Shopping. These cafes were selected because of surmise of their high quality services, attendance and popularity among local inhabitants. To evaluate quality of provided services and waiting staff´s approach towards customers were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví