Karolína Vaňková

Bakalářská práce

Marketingový výzkum- mystery shopping/ Marketing research- mystery shopping

Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení s marketingovým výzkumem a především s konkrétní výzkumnou metodou, která nese název Mystery shopping. Dalším účelem je zhodnocení kvality poskytovaných služeb ve vybraných restauracích- pobočkách, které spadají pod jeden koncept. Teoretická část obsahuje charakteristiky, metody sběru dat, proces výzkumu či jednotlivé fáze MS. V praktické části se nachází plán celého …více
Abstract:
The goal of this thesis is the explanation of marketing research, mainly the specific marketing method called Mystery shopping. Another purpose is to evaluate the quality of services in se-lected restaurants, which belongs to one concept. The theoretical part contains characteristics, data collection methods, research process and mystery shopping phases. In the practical part are whole research plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/omzv5h/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management