Bc. Kristýna Peňázová

Diplomová práce

Management a financování vybraného sportovního klubu

Management and financing of selected sports club
Anotace:
Tato diplomová práce na téma "Management a financování vybraného sportovního klubu" se zabývá řízením hokejového klubu z teoretického i praktického pohledu. V teoretické části jsou vymezené základní pojmy, které jsou v části následné převedeny do praxe na Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou. Cílem práce je rozebrat činnost sportovního klubu s ohledem na získávání finančních prostředků, hospodaření …více
Abstract:
This diploma thesis on the topic "Management and financing of a selected sport club" deals with the management of the hockey club from theoretical and practical point of view. In the theoretical part are defined basic concepts, which are subsequently put into practice at Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou. The aim is to dismantle the sports club activities with regard to fundraising, management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peňázová, Kristýna. Management a financování vybraného sportovního klubu. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní