Mgr. Pavla Jahodová, Ph.D.

Disertační práce

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce

Intercultural Communicative Competence Development in Writing in English
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá tématem rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy části teoretické a empirické. Teoretická část prezentuje interkulturní komunikační kompetenci jako cíl současné výuky cizích jazyků. Představena jsou zde rovněž teoretická východiska dané problematiky. Definovány jsou tedy pojmy interkulturní komunikační …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with developing intercultural communicative competence in writing in English. The thesis is divided into two parts, i.e. a theoretical one and an empirical one. The theoretical part introduces intercultural communicative competence as an aim of contemporary foreign language teaching and learning processes. Theoretical background of the discussed topic is introduced here as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka