Bc. Tereza ŠTANGLOVÁ

Diplomová práce

Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény

Detection of Specific Objects in Digital Images Leading to Scene Content Identification
Anotace:
Hlavním cílem této práce je vytvoření konvoluční neuronové sítě, která bude spolehlivě detekovat specifické objekty v digitálních snímcích. Data, na kterých byla síť trénována, jsou rozdělena do dvou skupin. Cílové snímky (třída 1) jsou snímky, které obsahují pornografii, konkrétně odhalená ženská prsa. Necílové snímky (třída 0) pornografii neobsahují. V první části práce je vysvětlena základní problematika …více
Abstract:
The main objective of this master thesis is to create a convolutional neural network for detection of specific objects in digital images. The dataset is divided into two classes (target and non--target) and each image has to fit into one class. Target images (class 1) should contain a pornography, naked women's breasts specifically, non-target images (class 0) should not. In the first part, basic features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTANGLOVÁ, Tereza. Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inteligentní počítačové systémy